"Walka o głos"

Wyprodukowany przez Polską Fundację Narodową i Fundację Skrzydła Chwały film pt. „Walka o głos’’ - (,,Fight to Vote’’)

zjedź na dół

102 lata temu, 28 listopada 1918 roku, Naczelnik Państwa Józef Piłsudski podpisał „Dekret o ordynacji wyborczej do Sejmu Ustawodawczego”, ogłoszony następnie w „Dzienniku Praw” 6 grudnia 1918 roku. W myśl artykułu 1. Wyborcą mógł zostać każdy obywatel państwa bez różnicy płci, który do dnia ogłoszenia wyborów ukończył 21 lat. Dekret ten umożliwił Polkom czynny i bierny udział w życiu politycznym kraju. W wyniku pierwszych wyborów do Sejmu (1919-1922) wybrano 8 posłanek.

,,Fight to Vote’’ to telewizyjny film dokumentalny opowiadający fascynującą historię walki polskich kobiet o uzyskanie praw wyborczych. Walki rozumianej nie tylko jako działania niepodległościowe, ale także – a może przede wszystkim – pionierskie działania społeczne, edukacyjne i legislacyjne. Autorzy filmu opowiadają tę historię poprzez pryzmat losów niezwykłych kobiet, takich jak Emilia Plater, Helena Modrzejewska czy Maria Rodziewiczówna, a także tych mniej znanych jak Henryka Pustowójtówna, Eugenia Kierbedź czy Paulina Kuczalska - Reinschmit.

Atutem filmu są unikatowe materiały archiwalne, które w połączeniu ze zdjęciami realizowanymi m.in. w USA, Francji i Włoszech oraz nowoczesną grafiką i animacjami stanowią o oryginalności wizualnej tej produkcji.

„Funkcjonujemy w kulturze ikonograficznej. To właśnie dzieła stanowiące kompozycję obrazu i dźwięku stanowią współcześnie podstawowe komunikaty dedykowane do szerokich gremiów odbiorców. Celem Polskiej Fundacji Narodowej i Fundacji Skrzydła Chwały było wyprodukowanie dzieła filmowego, który przybliży zachodnioeuropejskiemu audytorium drogę polskich kobiet do prawnej i politycznej podmiotowości w czasach, w których było to ewenementem na skalę światową. De facto warto przypomnieć także polskim odbiorcom produkcji  o roli Polek w procesie odzyskania niepodległości oraz o uzyskiwaniu praw wyborczych przez kobiety w Polsce w okresie, gdy w wielu krajach Europy Zachodniej były tychże praw pozbawione” – powiedział dr Marcin Zarzecki, prezes Zarządu Polskiej Fundacji Narodowej.

Michał Góras Wiceprezes Polskiej Fundacji Narodowej dodał, że: „Film „Walka o głos” to przykład kolejnego zaangażowania Polskiej Fundacji Narodowej w zakresie produkcji filmowej. W szerokim dyskursie dotyczących roli kobiet w życiu publicznym chcemy przypomnieć piękne karty z historii Polski oraz poprzez przykłady konkretnych kobiet. Film podkreśla walkę, jaką polskie kobiety stoczyły 100 lat temu oraz historycznego procesu odradzania się niepodległości. Mamy nadzieję, że polskie doświadczenie pokazane w ciekawy i inspirujący sposób spotkają się z przychylnością widzów”.

„Nikt, kto nie rozumie Kobiety, Jej powołania i misji, jaką wypełniają Kobiety w życiu Narodów i Świata nie zrozumie tego filmu, życzę każdemu z nas otwartości na to, co przekazuje ten bardzo mocny obraz” stwierdził Cezary Andrzej Jurkiewicz z zarządu PFN.