Artykuł Pana Profesora Andrzeja Nowaka w The Financial Times

zjedź na dół
Wizerunek kraju odgrywa kluczową rolę w umacnianiu pozycji na świecie oraz budowaniu tożsamości narodowej. Diagnoza wynikająca z badań oraz obserwacji zachodniego życia medialno-intelektualnego wskazuje, że wiedza na temat XX-wiecznej historii Europy, w tym Polski, jest wciąż na niezadawalającym poziomie. Polska Fundacja Narodowa podejmuje działania informacyjno-edukacyjne mające na celu świadomościową zmianę. Jednym z narzędzi dotarcia do zachodnich kręgów opiniotwórczych z informacją m.in. o wkładzie Polaków w obronę Europy przed systemami totalitarnej opresji, jest publikowanie tekstów polskich intelektualistów w poczytnych i prestiżowych periodykach.

W ramach międzynarodowej akcji edukacyjnej w dniach 14- 17 sierpnia w internetowym wydaniu The Financial Times, Polska Fundacja Narodowa opublikowała artykuł Pana prof. Andrzeja Nowaka, dotyczący wojny polsko-bolszewickiej. W tekście pt. „100 years ago: Lessons from the Battle of Warsaw” opisano przede wszystkim tło historyczno-polityczne, które jest niezwykle istotne, by zrozumieć znaczenie zwycięstwa Polaków i to, jak ono wpłynęło na losy nie tylko Europy, ale i całego świata. Tekst w syntetyczny sposób opowiada o kontekście ówczesnej sytuacji geopolitycznej i zaangażowaniu Polaków w obronę cywilizacji europejskiej.

Internetową stronę The Financial Times odwiedza codziennie prawie pół miliona użytkowników. Dodatkowo publikacja była promowana na czytelników z Europy i Ameryki Północnej. W samym serwisie Facebook informacja o artykule dotarła do ponad 250 tys. użytkowników.

Artykuł dostępny jest pod linkiem: https://www.ft.com/paidpost/polish-national-foundation/100-years-ago-lessons-from-the-battle-of-warsaw.html?fbclid=IwAR2HO9f8TJHpdhr6KPVjSW4sv4iVZIVJfRxxEMoaZGpsFZMV2ia_4C0JGQ4