Sytuacja związana z pandemią wywołaną chorobą zakaźną COVID-19, spowodowała, że Polska Fundacja Narodowa od początku włączyła się intensywnie w walkę z koronawirusem. Realizujemy zadania, które nie tylko zgodne są z celami statutowymi Polskiej Fundacji Narodowej, ale przede wszystkim pozwalają na szybką i realną pomoc szpitalom, także DPS-om oraz podmiotom zaangażowanym w udzielanie pomocy osobom z grup najwyższego ryzyka. Nasza aktywność w obszarze zakupu sprzętu diagnostycznego oraz środków ochrony indywidualnej, to zobowiązanie wynikające z potrzeby integracji zasobów NGO’s oraz szpitali w sytuacji kryzysowej.

I. PFN sfinansowała zakup materiałów i sprzętu dla:
 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcach: zakup masek filtrujących FFP-3, masek filtrujących FFP-2, maseczek chirurgicznych, kardiomonitorów.
 2. Szpital Ogólny im. dr Witolda Ginela w Grajewie: zakup lucas do reanimacji, wózków transportowych w pozycji leżącej, płacht transportowych, wózków anestezjologicznych, krzesełek kardiologicznych, komór do transportu pacjentów zakaźnych, pomp do żywienia dojelitowego oraz ciśnieniomierzy zwykłych.
 3. Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku: zakup środków do dezynfekcji skóry, środków do dezynfekcji powierzchni, gogli ochronnych, przyłbic, maseczek FFP-3, maseczek chirurgicznych, kombinezonów, rękawic długich, ochraniaczy na buty, czepków chirurgicznych, fartuchów wzmacnianych foliowych, fartuchów foliowych w rolce, termometrów bezdotykowych, stetoskopów elektronicznych, mat przeciwbakteryjnych, koszy dużych, aparatów do mierzenia ciśnienia, zestawów komputerowych z drukarką.
 4. Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach: zakup masek chirurgicznych, kombinezonów ochronnych, okularów ochronnych, ochraniaczy na buty, przyłbic, masek FFP3.
 5. Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku ul. M. Skłodowskiej-Curie: zakup ambulansu transportowego typu „A2” dializówka .
 6. Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie: zakup komory laminarnej i automatycznej stacji pipetującej, zwielokrotniającej możliwość przeprowadzania testów diagnostycznych. Komunikat Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie
 7. Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży: zakup półmasek filtrujących FFP-3.
 8. Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi: sfinansowanie zakupu spektrometru masowego. Z otrzymanych od Polskiej Fundacji Narodowej środków zakupiono aparat do Spektrometrii masowej VITEK MS. Jest on nieodzowny do wykonywania badań na obecność COVID-19. Dzięki temu nastąpiła poprawa płynności preparatyki próbek biologicznych, a co za tym idzie poprawa wiarygodności, czułości oraz szybkiego wykonywania testów. Ma to ogromne znaczenie w związku ze zwiększającą się ilością próbek trafiających do laboratorium z całego województwa łódzkiego, jak i województw ościennych: mazowieckiego ale też dolnośląskiego. Pracownia Wirusów Oddechowych Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej przy SP ZOZ CSKUM w Łodzi wpisana jest na listę Ministerstwa Zdrowia jako Laboratorium COVID-19.
 9. DPS Krzyżanowice: wsparcie w zakresie materiałów ochronnych dla personelu i podopiecznych.
 10. SZD Dzieło Kolplinga w Łebie: zakup i przekazanie przyłbic ochronnych.
 11. DPS Opole Lubelskie: sfinansowanie zakupu materiałów zabezpieczających personel i podopiecznych przed chorobą zakaźną COVID-19
 12. DPS Miechów: sfinansowanie zakupu środków piorąco-dezynfekujących, fartuchów ochronnych, rękawiczek jednorazowych, kombinezonów, gogli, maseczek z filtrem, pościeli jednorazowej, kocy, poduszek, termometrów bezdotykowych, indywidualnych pakietów ochronnych, środków do dezynfekcji powierzchni i dezynfekcji osobistej oraz zmywarko-wyparzarki.
 13. DPS Miechów: Po raz kolejny Polska Fundacja Narodowa wsparła Dom Pomocy Społecznej w Miechowie, tym razem zakupem termobramki czyli urządzenia służącego do szybkiego, precyzyjnego i bezdotykowego mierzenia temperatury ciała.
 14. Caritas Będzin: zakup materiałów zabezpieczających personel i podopiecznych przed chorobą zakaźną COVID-19.
 15. Zakład Specjalny dla Chronicznie Chorych w Warszawie: Placówka otrzymała od Polskiej Fundacji Narodowej środki finansowe na realizację celów społecznie użytecznych polegających na zakupie materiałów i środków ochrony osobistej przeznaczonych do przeciwdziałania, zapobiegania i zwalczania COVID-19. Polska Fundacja Narodowa wspomogła zakup rękawiczek, fartuchów, maseczek jednorazowych oraz środków do dezynfekcji rąk i powierzchni.
II. Projekt „VENTILAID”

Wsparcie prac polskich inżynierów nad projektem polskiego respiratora, łatwego do wydrukowania na drukarkach 3D. Ze względu na niską cenę druku i oparcie się na powszechnie dostępnych komponentach, urządzenie to może dotrzeć do chorych w krajach ubogich i rozwijających się, do tymczasowych szpitali i punktów medycznych.

III. Wspólne konwoje z MSZ z antyseptykami i pakietami ochronnymi

Zakup 20 000 sztuk przyłbic. Wysyłki zrealizowano do Gruzji, na Ukrainę, Białoruś i Litwę.

IV. Wsparcie artystów polskich i zagranicznych podczas koncertu w Rzeszowie

Darowizna na zakup i przeprowadzenie testów na obecność COVID-19 u polskich i zagranicznych artystów, pracowników technicznych, porządkowych oraz obsługi koncertu Jednego Serca, Jednego Ducha w Rzeszowie.

V. Kampania #ZostańWDomu

Realizacja trzech projektów w ramach edukacji historycznej dla słuchaczy w wieku 12-17 lat i zagospodarowanie ich czasu w trakcie pobytu w domach:

 1. 22 słuchowiska historyczne „Dzieci bliżej historii” we współpracy z Teatrem Polskiego Radia na antenie Programu 1 Polskiego Radia: konwertowanie tematów trudnych, historycznych i używanie kodu językowego dostosowanego do tematów trudnych, w sposób zrozumiały przez dzieci w formie utworów m.in. o kardynale Wyszyńskim, marszałku Piłsudskim, o rotmistrzu Witoldzie Pileckim, postawach w Powstaniu Styczniowym, odzyskiwaniu niepodległości czy wynalazkach Łukasiewicza. Emisja na antenie radiowej Jedynki w wybrane niedziele o godzinie 18:00.
 2. 50 audycji historycznych „Bitwa Warszawska – stulecie wiktorii” we współpracy z Radiem Warszawa, przybliżających słuchaczom zarówno fakty związane z przebiegiem dramatycznych wydarzeń sierpnia 1920 oraz nakreślających szersze tło polityczne i historyczne w jakim toczyła się wojna 1920 roku. Udział biorą eksperci, historycy i pasjonaci tzw. „żywej historii” - eksploratorzy, członkowie grup rekonstrukcji historycznej i kolekcjonerzy. W okresie od 29 czerwca do 15 sierpnia na antenie Radia Warszawa i innych stacji katolickich, codziennie o godzinie 20.30 emitowane są audycje powtórkowe dla osób, które nie mogły wysłuchać ich wcześniej.
 3. Seria materiałów video o polskich naukowcach we współpracy z dr Tomaszem Rożkiem. Osiągnięcia polskich naukowców wzbudzają ogromne zainteresowanie. Na kanale video Nauka. To Lubię (oraz profilu FB Nauka To Lubie) – w ramach eksperymentu – zostało wyemitowanych kilka takich materiałów. Ich zasięgi przekraczały 100 tys. odsłon przy każdym z zrealizowanych i wyemitowanych odcinków. W ramach projektu powstało kilka części poświęconych polskim naukowcom. W każdym odcinku zostały omówione osiągnięcia i życie jednego z bohaterów. Zostały pokazane realia epoki, w których bohater odcinka funkcjonował i uwarunkowania historyczne, które czasami pomagały, a czasami przeszkadzały w osiąganiu celów naukowych. Odcinki zostały zrealizowane w konwencji vloga a ich długość wynosiła od 7 do 12 minut. Zostały  zilustrowane zdjęciami archiwalnymi i wzbogacone grafikami.
VI. Wsparcie dla sportowców w ramach TEAM100

PFN w porozumieniu z Ministerstwem Sportu podjęła decyzję o utrzymaniu wsparcia beneficjentów programu Team100 niezależnie od zmiany terminu Igrzysk Olimpijskich oraz wydłużeniu okresu rozliczeniowego, jako należyte zagwarantowanie naszym beneficjentom bezpieczeństwa finansowego w obszarze udzielanej pomocy w ramach solidaryzowania się z trudnym położeniem, w jakim znaleźli się sportowcy wskutek pandemii. Formuła udzielenia zabezpieczenia finansowego pozwoli przetrwać najbardziej skomplikowany okres „zawieszenia” aktywności sportowców, a także będzie przyczynkiem do dalszej ich mobilizacji.

VII. Pomoc Powstańcom Warszawskim, żołnierzom AK, kombatantom

Wsparcie działań Fundacji Pomocy na rzecz Żołnierzy Armii Krajowej im. Gen. Bryg. Leopolda Okulickiego ps. "Niedźwiadek" –  dla warszawskich Powstańców i kombatantów w zakresie pomocy i opieki domowej nad najciężej chorymi, przykutymi chorobą do łóżek, wsparcie pacjentów mobilnych w podstawowym kontakcie z instytucjami podstawowej opieki medycznej w dobie koronawirusa, zakupu środków higieny do użytku w Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej prowadzonej przez Fundację Pomocy na rzecz Żołnierzy Armii Krajowej i w mieszkaniach pacjentów.

Z powodu drugiej fali pandemii wywołanej koronawirusem Polska Fundacja Narodowa ponownie wsparła działania Fundacji Pomocy na rzecz Żołnierzy Armii Krajowej im. Gen. Bryg. Leopolda Okulickiego ps. "Niedźwiadek". Polska Fundacja Narodowa udzieliła wsparcia na bezpłatne e-konsultacje telefoniczne, na wystawiane Powstańcom Warszawskim i kombatantom e-recept a także na zakup środków opatrunkowych, dezynfekujących oraz materiałów eksploatacyjnych.