Historie z rodzinnych archiwów

Zostań rodzinnym archiwistą, udokumentuj losy swoich przodków opisz historię swojej rodziny i wygraj!

zjedź na dół

Po naukę historii sięgamy najczęściej do książek lub innych naukowych opracowań. Tymczasem często nie doceniamy tego, co mamy w swoich domach. Prywatne, domowe archiwa to często cudowne świadectwa dziejów naszej Ojczyzny. Konkurs „Historie z rodzinnych archiwów” zorganizowany we współpracy Polskiej Fundacji Narodowej z Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych, miał zwrócić uwagę społeczeństwa na unikalną wartość rodzinnych pamiątek i aktywne zaangażowanie w świętowanie 100. Rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. W ramach projektu Archiwa Państwowe zachęcały do otoczenia tych bezcennych przedmiotów właściwą opieką oraz pogłębiania wiedzy o własnych korzeniach i losach swoich przodków.

Celem konkursu „Historie z rodzinnych archiwów” było uwrażliwienie społeczeństwa na kultywowanie pamięci i szacunek dla przeszłości, w tym kulturowe dziedzictwo dokumentacyjne w wymiarze rodziny, kształtowanie postaw patriotycznych, edukowanie nt. historii oraz zwiększenie poczucia tożsamości narodowej społeczeństwa, a także rozbudzenie zainteresowanie kulturą i historią „małych ojczyzn” - regionu i lokalnych społeczności.

Aby wziąć udział w konkursie, należało opisać i udokumentować historię swojej rodziny. Mogła ona powstać w oparciu o relacje członów rodziny, dokumenty, zdjęcia i pamiątki przechowywane w domowym archiwum, historię regionu i umiejscowienie w jej kontekście historycznym dziejów rodu, a także o literaturę czy kwerendę archiwalną.

Pracę konkursową można było przekazać w formie rękopisu, wydruku lub w elektronicznego pliku tekstowym o objętości nie mniejszej niż 15 stron lub w formie filmu o długości nie krótszej niż 30 minut nagrań.

Autorzy mogą uzupełniać swoje rodzinne historie także o zdjęcia, rysunki, mapy lub ilustracje, drzewo genealogiczne, fragmenty pamiętników, albumów, nagrań, prezentacji i innych istotnych elementów.

W konkursie mogą brać udział zarówno dorośli, jak i dzieci i młodzież do lat 18 za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego.

Powstałe prace posłużyły utrwaleniu, zachowaniu i upowszechnieniu świadectw „małej historii” osadzonej w wielkich wydarzeniach dziejowych. Konkurs był przyczynkiem  do pogłębiania wiedzy o własnych korzeniach i losach swoich przodków. Wzmacniał postawy patriotyczne, zwiększał poczucie tożsamości narodowej.

Konkurs organizowany był w ramach projektu Archiwa Rodzinne Niepodległej dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie organizatora w zakładce Konkurs: https://archiwarodzinne.gov.pl/konkurs oraz https://archiwarodzinne.gov.pl/