Polska Fundacja Narodowa realizując cele statutowe, zwraca uwagę na potrzebę odkrywania tożsamości, podnoszenie świadomości oraz zachowania pamięci i dziedzictwa w wymiarze indywidualnym. Rosnące kolejne pokolenia młodych Polaków, zasługują na wiedzę o tym, kim są, skąd pochodzą i jakie elementy przeszłości ich rodzin złożyły się na kształtowanie ich tożsamości. Zadaniem Fundacji jest dbałość o to, by międzypokoleniowy kod kulturowy nie został zerwany i zapomniany.

Akcja "Moje archiwum" zorganizowana przez Polską Fundacje Narodową, Polskie Radio oraz Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych, polega na zachęcaniu do przesyłania zdjęć oraz innych wyjątkowych rodzinnych pamiątek związanych z okresem odzyskania przez Polskę niepodległości, wojny polsko- bolszewickiej 1920 oraz „Wiktoria Warszawska” w związku z 100. rocznicą „Cudu nad Wisłą” i zatrzymaniem komunizmu na przedpolach Europy.

W wielu domowych zbiorach czekają na odkrycie unikatowe eksponaty, ważne i cenne, nie tylko dla najbliższej rodziny. Akcja ma za zadanie uświadomić, że każdy z nas jest twórcą historii a jego rodzina miała udział w odzyskiwaniu niepodległości Polski. Projekt ten to konkurs, którego celem jest nie tylko wyłonienie laureatów i przyznanie nagród ale przede wszystkim dotarcie do wartościowych, wciąż spoczywających na dnie szuflady czy w pamiątkowym pudełku archiwalnych materiałów. Te nieznane dotąd szerzej eksponaty, stanowią cenne źródło wiedzy o czasach minionych, ale przede wszystkim o tym co najważniejsze – o Polsce i Polakach.

Aby wziąć udział w konkursie do końca sierpnia 2020 roku, należało przesłać zdjęcia lub skany dokumentów, medali, osobistych pamiątek rodzinnych oraz uzupełnić je o krótki komentarz historyczny.

W każdym tygodniu sierpnia przyznawane były wyróżnienia a na koniec miesiąca ogłoszono zwycięzców, których prace zostały najwyżej ocenione przez Kapitułę konkursu. W sumie nagrodzono 9 osób. W Kapitule zasiadał m. in. Prezes Polskiej Fundacji Narodowej dr Marcin Zarzecki.