Konkurs zorganizowany przez Polską Fundację Narodową we współpracy z Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych, w ramach akcji „Archiwum Pandemii A.D. 2020”. Jego celem jest dokumentowanie wydarzeń, doświadczeń, przeżyć i emocji życia codziennego w wymiarze indywidualnym i rodzinnym, w okresie pandemii COVID-19.

Aby wziąć udział w konkursie należało stworzyć osobistą relację obejmującą zapis wydarzeń z czasu pandemii wywołanej koronawirusem. Swój opis można było przedstawić w formie dziennika, pamiętnika, bloga lub vloga, przesyłając go w formie dokumentu elektronicznego, maszynopisu, rękopisu bądź linku do strony internetowej. Każdy tekst powinien obejmować opis od 30 do 60 dni z okresu pandemii, zawierać zdjęcia, rysunki, ilustracje, nagrania lub prezentacje i nie być krótszy niż 15 stron czy 30 minut nagrań. W konkursie udział wziąć mogli dorośli, dzieci i młodzież do lat 18 za zgodą rodzica bądź prawnego opiekuna.

Do 31 lipca 2020 spłynęło ponad 2500 tysiąca prac konkursowych

W kapitule konkursu „O tempora, o mores. Archiwum Pandemii A.D. 2020 zasiada Wiceprezes Zarządu Polskiej Fundacji Narodowej Michał Góras.

Uczestnictwo w konkursie umożliwiło stworzenie wyjątkowej dokumentacji z „czasów zarazy”. Powstały w ten sposób zbiór źródeł, dotyczących wyjątkowego w dziejach najnowszych Polski doświadczenia, ukaże jego skutki zarówno w wymiarze prywatnym, jak i instytucjonalnym, a w przyszłości posłuży kolejnym pokoleniom jako cenne źródło historyczne.