Kampania Społeczna "Złączyć się z Narodem" to długofalowe przedsięwzięcie realizowane przez Fundację "12 Gwiazd" przy wsparciu Polskiej Fundacji Narodowej na rzecz budowania pozytywnego wizerunku akcji repatriacyjnej Rodaków z Kazachstanu. Do tej pory w ramach projektu, w 80 lokalizacjach odbyły się prelekcje, połączone z pokazami filmu "Złączyć się z Narodem". Przygotowana została także niezależna i dynamiczna kampania w mediach społecznościowych, radiu i telewizji.

Słowa jednej z zwrotek Mazurka Dąbrowskiego stały się tytułem filmu dokumentalnego, który opowiada o losach polskich rodzin wywiezionych do Kazachstanu, ich potomkach oraz repatriacji do kraju. Bohaterowie filmu Jerzego Szkamruka mieszkają w osadzie Zielony Gaj. Dla wielu z nich największym marzeniem życia jest powrót do Polski. Także w ojczyźnie ich życie nie jest łatwe, gdyż polscy repatrianci z Kazachstanu są często traktowani z rezerwą jako „przybysze” ze Wschodu. Każda przedstawiona w filmie historia wzrusza i emanuje tęsknotą za Ojczyzną. W obrazie widzimy losy kobiety, która zdążyła wrócić do Polski oraz jej rodziny, zwłaszcza babci, która ciągle czeka na to aby powrócić do domu i skończyć długą rozłąkę z wnuczką. Poznajemy małżeństwo, które co prawda powróciło do kraju ale nadal nie może się odnaleźć w nowej rzeczywistości. Takich historii jest wiele. Opowieść o dramatycznych wydarzeniach, które stały się udziałem polskich rodzin i losem, z którym przyszło im się zmierzyć, stawia je niemalże w pozycji bohaterów.

W Polsce film „Złączyć się z narodem” zaprezentowano 18 listopada 2018 r a uroczysta premiera w Wilnie odbyła się 4 lutego 2020 r. Dokument wyświetlano także w Ejszyszkach, Solecznikach, Święcianach i Podbrodziu. Na terenie naszego kraju film pokazywany był w kinach, domach kultury, kościołach, szkołach i uczelniach. Poza granicami obraz można było zobaczyć w kinach, instytutach kultury polskiej i domach polskich oraz w kościołach. Pokazy cieszyły się ogromnym zainteresowaniem wśród mieszkającej tam polskiej społeczności.

Istotną misją programu jest uwrażliwienie odbiorców w Polsce na sytuację Rodaków w Kazachstanie oraz zwrócenie ich uwagi na bariery napotykane przez powracających do Ojczyzny Polaków. Projekt ma na celu podniesienie świadomości lokalnych władz i przedsiębiorców o możliwościach oraz korzyściach społecznych wynikających z realizacji ustawy repatriacyjnej.

„Przyświecały nam dwa wymiary związane z kampanią, przyciągnięcie Polaków mieszkających nie tylko na Litwie, ale i w innych krajach, do Polski, w sensie moralnym i praktycznym, a także okazanie im pamięci i nieustanne przypominanie, że są członkami większej wspólnoty, która o nich nie zapomniał.” Powiedział Prezes Polskiej Fundacji Narodowej dr Marcin Zarzecki.

„Pragnieniem jednej z bohaterek filmu, jest to, by jej wnuczka wróciła do Polski. Ten trud możemy pokazać na przykładzie konkretnych doświadczeń poszczególnych osób. To przemawia do widzów, pokazuje, co możemy zrobić dla nas i dla przyszłych pokoleń, jak budujemy własną tożsamość.” Dodał Wiceprezes Polskiej Fundacji Narodowej Michał Góras.