Dbałość o wizerunek Polski odgrywa kluczową rolę w umacnianiu pozycji na świecie oraz w budowaniu tożsamości narodowej Polaków. Polska Fundacja Narodowa wypełnia tą powinność poprzez współpracę z Wojskowym Instytutem Wydawniczym, przy tworzeniu specjalnej publikacji Polish Heroes, która w nowoczesnej i bogato ilustrowanej formie przedstawia bohaterów walczących o niepodległość Polski na różnych frontach wojen ubiegłego stulecia.

Prezentowani są wybitni Polacy, którzy zapisali się w historii wyjątkowymi dokonaniami. Jedna z publikacji poświęcona jest wybitnemu matematykowi Marianowi Rejewskiemu, który wraz z zespołem kryptografów odkrył niemiecki system szyfrowania za pomocą słynnej Enigmy. Inna publikacja opisuje postać kontradmirała Józefa Unruga, dowódcy obrony Wybrzeża we wrześniu 1939 r., który mimo niemieckiego pochodzenia czuł się Polakiem i odrzucił niemiecką propozycję współpracy. Józef Unrug jako jeniec wojenny, do końca pozostał lojalnym oficerem polskiej Marynarki Wojennej.

Kluczową rolę w projekcie odgrywają czasopisma w wersji anglojęzycznej, które dystrybuowane są żołnierzom stacjonującym w Polsce w ramach baz NATO, jak również gościom z zagranicy  i turystom. Akcje, w których międzynarodowi goście otrzymują „Polish Heroes” wzbogacone są udziałem grup rekonstrukcyjnych, co ma znaczący wpływ na pozytywny odbiór Polaków i budowanie dobrego wizerunku Polski na świecie. Egzemplarze „Polish Heroes” zostały przekazane żołnierzom wylatującym na misje do Iraku i Afganistanu.