28 listopada 1918 roku dekretem o ordynacji wyborczej do Sejmu Ustawodawczego, Polska przyznała kobietom - jako jeden z pierwszych krajów na świecie - czynne i bierne prawa wyborcze. Celem projektu realizowanego we współpracy Polskiej Fundacji Narodowej z Fundacją Skrzydła Chwały, jest stworzenie filmu dokumentalnego podkreślającego wyjątkowość tego wydarzenia na tle historii Europy i świata. Opowieść pokazuje postaci niezwykłych kobiet, które służyły Ojczyźnie, zwłaszcza na niwie polityki i parlamentaryzmu oraz jaką rolę odegrały Polki i Polska na polu walki o prawa kobiet na początku XX wieku na świecie.

W pierwszej części filmu nakreślona jest sytuacja polityczno- społeczna początku XX wieku, pokazane są informacje o „Entuzjastkach” czyli pierwszej grupie kobiecej, której celem była poprawa statusu kobiet oraz to jaka jest korelacja między walką polskich kobiet o prawa wyborcze a walką o niepodległość wszystkich Polaków. Druga część dokumentu przedstawia sylwetki mężczyzn oraz to w jaki sposób oni walczyli o prawa kobiet. Omówiona zostaje rola, jaką odegrał Józef Piłsudski w wydaniu dekretu o ordynacji wyborczej z dnia 28 listopada 1918 roku. Kolejna część obrazu ukazuje walkę o prawa wyborcze kobiet na świecie od Nowej Zelandii po Finlandię oraz kraje islamskie i Afrykę, w których do dziś kobietom nie przysługuje prawo do głosowania.

Film ma charakter wielowymiarowy, gdyż walka o prawa wyborcze kobiet jest okazją do opowieści o wyzwalaniu się Polski spod zaborów oraz o sprzeciwie Polaków wobec niszczenia przez Austrię, Prusy i Rosję polskiej tożsamości i kultury.

Zdjęcia do filmu planowane są w szczególnych miejscach, które nawiązują do idei demokracji czy równouprawnienia m.in. Biały Dom i Uniwersytet Harvarda w USA, Uniwersytet Paryski we Francji, Uniwersytet Portsmouth w Wielkiej Brytanii, kompleks budynków Sejmu i Senatu RP, Uniwersytet Jagielloński oraz Uniwersytet Warszawski w Polsce. Film jest okazją do promocji naszego kraju poza jego granicami, zwłaszcza na polu kultury, historii czy edukacji. Realizowany jest w dwóch wersjach językowych polskiej i angielskiej.