Wsparcie ekspozycji i zasobów muzealnych- Muzeum Błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki

zjedź na dół
Ksiądz Jerzy Popiełuszko, jego heroiczna postawa, miłość do Ojczyzny, patriotyzm i wiara, od lat budzą ogromny szacunek. 6 czerwca 2020 r. w 10. rocznicę beatyfikacji, zostało ponownie uroczyście otwarte Muzeum Błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki, które znajduje się przy kościele Parafii Rzymskokatolickiej Św. Stanisława Kostki w Warszawie. Jest szczególnym miejscem, usytuowanym w sąsiedztwie grobu kapelana podziemnej Solidarności, zamordowanego w 1984 r. przez oficerów komunistycznej bezpieki SB i istnieje od końca lat 80. Misją Muzeum jest przybliżenie zwiedzającym osoby Księdza Jerzego, jego męczeńskiej śmierci, heroicznej postawy sprzeciwiającej się złu i przemocy oraz miłości do Ojczyzny.

W 9 salach muzealnych znajduje się kilka tysięcy eksponatów, w tym osobiste przedmioty i ubrania księdza Jerzego, przedmioty związane ze śmiercią, zdjęcia, archiwalne filmy i nagrania. Szczególnie cenne są przedmioty osobiste, jakie w dniu swojej męczeńskiej śmierci miał przy sobie ksiądz Jerzy.

Polska Fundacja Narodowa sfinansowała gabloty oraz zabezpieczyła eksponaty, które zostały poddane specjalistycznym zabiegom konserwatorskim m.in. dezynfekcji metodą azotową oraz ozonowaniu, które skutecznie zahamowały destrukcyjne działania drobnoustrojów. Sutanna została poddana profesjonalnej konserwacji. Polska Fundacja Narodowa sfinansowała także zakup specjalistycznych gablot do eksponowania relikwii wraz z ich oświetleniem.

Przedmioty znajdujące się w zasobach Parafii Rzymskokatolickiej Św. St. Kostki, posiadają status relikwii. Sutanna, koszula, koloratka, spodnie, buty, pasek, bielizna, grzebień i zapalniczka zostały wystawione w odremontowanej kaplicy bocznej, która znajduje się najbliżej grobu ks. Jerzego.

Od męczeńskiej śmierci Błogosławionego w 1984 roku, do jego grobu pielgrzymowało już blisko 23 mln ludzi, w tym politycy, dyplomaci, prezydenci wielu państw a także papież św. Jan Paweł II. Miejsce kultu bł. ks. Jerzego jest odwiedzane przez stacjonujących na terenie Polski żołnierzy z kontyngentu NATO.